• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Objednávky 2016

December 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

036/16

oprava poruchy konvektomatu v a čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu do kuchyne ŠJ

350,00

 

1.12.2016

Sopko Peter - servis veľkokuchynských zariadení
Bardejovská 8, Kežmarok, 32401141

Katarína Srnová

037/16

Čistiace prostriedky

420,00

 

1.12.2016

Tatraglobal s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
36456756

Ing. Kamila Vilimová

038/16

monitor, počítač, multifunkčné zariadenie HP Pro M125, atramentové multifunkčné zariadenie HP DJ3775, tonery

713,70

 

5.12.2016

Ing. Igor Demčák – N1 comp
Partizánska 682/30
Poprad, 35345292

Mgr. Mária Koláriková

039/16

predĺženie prístupu na odborný potrál VSSR na rok 2017

96,00

 

7.12.2016

Poradca podnikateľa s.r.o
Rázusova 23A
31592503

Mgr. Mária Koláriková

040/16

ročné predplatné odborného mesačníka Manažment školy v praxi na rok 2017

69,80

 

7.12.2016

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
31348262

Mgr. Mária Koláriková

041/16

Profil 3/3 na soklíky na chodby a lepidlo Toppren

316,71

 

8.12.2016

TATRAPLAST POPRAD, spol. s r.o
Partizánska 687/88
Poprad, 36453048

Ing. Kamila Vilimová

042/16

preventívna deratizácia v priestoroch ŠJ

50,00

 

9.12.2016

Marián Nagy NOVA
Levočská 2, Poprad
17119570

Katarína Srnová

043/16

oprava poruchy vzduchotechniky v kuchyni ŠJ

1500,00

 

9.12.2016

Mgr. Peter Duda
Povstalecká 31
Ľubica, 44059698

Mgr. Mária Koláriková

044/16

Tonery do tlačiarní

85,00

 

14.12.2016

Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov, 45917272

Ing. Kamila Vilimová

045/16

Televízory 6 ks, antény 6 ks a 3 ks mikrovlnné rúry

1261,54

 

22.12.2016

OKAY Slovakia s.r.o., Krajná 86,
Bratislava, 35825979

Mgr. Mária Koláriková

November 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dodávateľ

Schválil

034/16

Veľkoplošný pútač – projekt z OP KŽP

900,00

7/2016

ELIMAR s. r. o. Špitálska 6, Prešov
47679409

Mgr. Mária Koláriková

035/16

Vyčistenie lapača tukov pri ŠJ

70,00

 

JK&MP business company, s.r.o.
Vyšné Hágy 39
48280011

Katarína Srnová

Október 2016

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

Osobné ochranné pracovné prostriedky

480,00

 

4.10.2016

Dudinský Karol
Tatranská 4
Spišská Teplica
32880219

Ing. Kamila Vilimová

Oprava konvektomatu v kuchyni ŠJ

100,00

 

25.10.2016

Sopko Peter - servis veľkokuchynských zariadení
Bardejovská 8, Kežmarok, 32401141

Katarína Srnová

September 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Schválil

030/16

Brúsenie nožov v kuchyni ŠJ a čistiace prostriedky do umývačky a konvektomatu

130,00

 

2.9.2016

Katarína Srnová

031/16

Oprava snímača na elektronickú evidenciu stravy žiakov v školskej jedálni

200,00

 

14.9.2016

Katarína Srnová

August 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

027/16

Deratizácia

100,00

 

15.8.2016

Marián Nagy NOVA
Levočská 2, Poprad
17119570

Ing. Kamila Jurčová

028/16

Stravné lístky 2016

233,00

 

18.8.2016

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava, 31396674

Ing. Kamila Jurčová

029/16

Čistiace prostriedky

100,00

 

18.8.2016

Tatraglobal s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
36456756

Ing. Kamila Jurčová

Jún 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

22/2016

Tonery do tlačiarní ŠI a ŠJ

90,00

 

3.6.2016

Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov, 45917272

Ing. Kamila Jurčová

23/2016

2 uzamykateľné kľučky

58,08

 

3.6.2016

Window Holding SK, a.s.
Jozefská 3, Bratislava, 47097647

Ing. Kamila Jurčová

24/2016

Školské tlačivá na šk. rok 2016/2017

96,12

 

15.6.2016

ŠEVT a.s.
Cementárenská
cesta 16, Banská Bystrica, 31331131

Ing. Kamila Jurčová

25/2016

Stravné lístky 2016

cca 810,00

 

21.6.2016

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava, 31396674

Ing. Kamila Jurčová

26/2016

Vyčistenie lapača tukov v škol. Jedálni

70,00

 

22.6.2016

JK&MP business company, s.r.o.
Vyšné Hágy 39
48280011

Ing. Kamila Jurčová

Máj 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

19/2016

Antivírusový softvér

69,00

 

2.5.2016

Ing. Igor Demčák – N1 comp
Partizánska 682/30
Poprad, 35345292

Ing. Kamila Jurčová

20/2016

Oprava kotla v kuchyni ŠJ a čist. prostr. do umývačky riadu

120,00

 

12.5.2016

Sopko P., servis veľkokuch. zariadení
Bardejovská 8, Kežmarok, 32401141

Katarína Srnová

21/2016

Čistiace prostriedky a potreby

430,00

 

18.5.2016

Quick Service Slovakia, s.r.o.
Banícka 25
Spišská Nová Ves
45322520

Ing. Kamila Jurčová

Apríl 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

18/2016

Čistiace prostriedky a potreby

150,00

 

1.4.2016

Quick Service Slovakia, s.r.o.
Banícka 25
Spišská Nová Ves
45322520

Ing. Kamila Jurčová

Marec 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

14/2016

Výmena skla na objednávacom boxe v jedálni

69,60

 

1.3.2016

JIS-SK s.r.o.
J. Hollého 8, Prešov
45687951

Katarína Srnová

15/2016

Oprava konvektomatu v kuchyni jedálne

150,00

 

8.3.2016

Sopko P., servis veľkokuch. zariadení
Bardejovská 8,Kežmarok 32401141

Katarína Srnová

16/2016

Varič – dvojplatnička do žiackej kuchynky

24,00

 

8.3.2016

Alza.cz, a.s.
Jateční 33a, Praha 7
27082440

Ing. Kamila Jurčová

17/2016

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov

370,00

 

15.3.2016

Martin Majerčák
Allendeho 2723/76
Poprad-Matejovce
45676178

Ing. Kamila Jurčová

Febuár 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

9/2016

Čistiace prostriedky

440,00

 

3.2.2016

Tatraglobal s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
36456756

Ing. Kamila Jurčová

10/2016

Dezinsekcia izieb a deratizácia v škol. Jedálni

300,00

 

16.2.2016

Marián Nagy NOVA
Levočská 2, Poprad
17119570

Ing. Kamila Jurčová

11/2016

Oprava chladničky v sklade ŠJ

150,00

 

29.2.2016

Servis chladiacich zariadení, Jalovičiar
Jesenná 17, Poprad
35414791

Katarína Srnová

12/2016

Odborná prehliadka plynových zariadení v ŠJ

150,00

 

29.2.2016

Andrej Slivka Plynoservis Hozelec
Športová 167, Hozelec, 47070838

Katarína Srnová

13/2016

Odborná publikácia „Účtovné súvzťažnosti v samospráve po 1.1.2016“

28,90

 

29.2.2016

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Nám. mieru 2, Prešov
31954120

Ing. Kamila Jurčová

Január 2016

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

1/2016

Odborná publikácia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ 2016

 

 

4.1.2016

Ajfa+Avis, s.r.o.
Komenského 34
Žilina
31602436

Ing. Kamila Jurčová

2/2016

Odborný časopis „Manažment školy“ 2016

 

 

4.1.2016

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
31348262

Ing. Kamila Jurčová

3/2016

Portál „Verejná správa SR“ 2016

 

 

11.1.2016

Poradca podnikateľa s.r.o
Rázusova 23A
31592503

Ing. Kamila Jurčová

4/2016

Nové verzie programu Stravné ŠJ na rok 2016

 

 

11.1.2016

JIS-SK s.r.o.
Hollého 8, Prešov
45687951

Katarína Srnová

5/2016

Stravné lístky 2016

315,00

 

15.1.2016

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.,  Vajnorská 32 Bratislava
31396674

Ing. Kamila Jurčová

6/2016

Čistiace prostriedky do umývačky riadu v ŠJ

 

 

20.1.2016

Sopko Peter – Servis VZ, Bardejovská 8
Kežmarok
32401141

Katarína Srnová

7/2016

Vyčistenie lapača tukov v ŠJ

 

 

20.1.2016

JK & MP business company
Vyšné Hágy 39
Vysoké Tatry
48280011

Katarína Srnová

8/2016

Odvoz a likvidácia elektro odpadu

 

 

28.1.2016

Finekol, s.r.o.
Mlynčeky 146
36508144

Ing. Kamila Jurčová