• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Školský poriadok.

Školský poriadok si môžete prečítať resp. do neho nahliadnuť po jeho stiahnutí na tomto odkaze TU.

Režim dňa.

6.00 Budíček

6.00 – 6.30 Osobná hygiena, úprava izieb.

6.30 – 7.30 Raňajky, odchod do školy.

13.00 – 15.00 Obed

Do 16.00   Osobné voľno

16.00 – 18.00 1.štúdium

18.00 – 19.00 Večera

Do 20.00 Záujmová a krúžková činnosť, osobné voľno.

20.00 – 21.30 2. individuálne štúdium, záujmová činnosť.

21.30 – 22.00 Príprava na spánok

22.00 Večierka

22.00 – 06.00 Nočný kľud

 

Prevádzkový čas.

Prevádzka v Školskom internáte v Poprade počas školského roka prebieha každý týždeň od nedele 16.00 hod. do nasledujúceho piatka 16.00 hod. Počas víkendu je školský internát zatvorený.

 

Záujmové krúžky 2019/2020

 

Názov krúžku

Meno a priezvisko vedúceho , ktorý realizuje záujmovú činnosť

1

Volejbal

Ing. Eduard Dindoffer

2

Futbal - chlapci

Ing. Eduard Dindoffer

3

Silové cvičenia

Ing. Eduard Dindoffer

4

Florbal

Ing. Eduard Dindoffer

5

Stolný tenis

Ing. Eduard Dindoffer

6

Futbal - dievčatá

Mgr. Dana Jonásová

7

Volejbal

Mgr. Dana Jonásová

8

Ekologický krúžok

Mgr. Dana Jonásová, Ing. Ľubica Frkáňová

9

Klub dievčat

Bc. Daniela Papová

10

Krúžok dobrých nápadov

Ing. Ľubica Frkáňová

11

Anglická konverzácia

Mgr. Dana Jonásová

12

Knižnica

Mgr. Zuzana Papsonová

13

Žiacka rada

Mgr. Zuzana Papsonová, Ing. Jana Slavkovská

14

Minulosť v obrazoch

Mgr. Ján Petrovský

 

Celointernátne akcie v ŠI počas aktuálneho školského roka:

Názov akcie

Zodpovedný

Termín

Zápis žiakov, rodičovské združenie

Riaditeľ, vychovávatelia

2.9

Poznávanie mesta – tematická vychádzka

vychovávatelia

september

Holokaust – tematická vychádzka

vychovávatelia

september

Jesenné variácie – jesenné listy, kvety, tvorba ikebán

Frkáňová

september

Voľba ŽR ŠI + tablo zvolených žiakov ŽR

Papsonová , Slavkovská

september

Výlet do Tatier

Jonásová

september

Deň  zdravej výživy – Prezentácia

Papsonová
Rošová

 

október

Privítanie prvákov do cechu študentského

Papsonová Slavkovská + ŽR

október

Švihadlový maratón

Papsonová

október

30. výročie Nežnej revolúcie – panelová diskusia, Deň otvorených dverí
Slávnostné otvorenie zmodernizovanej knižnice ŠI

Frkáňová
Papsonová + vych.
Rošová

okt. + nov.

Ján Palach očami študentov – prezentácia v Power Point

Petrovský

november

Fotosúťaž – Moja netradičná fotka

Papová

október

MFHHF 2019

vychovávatelia

október

Slová a ich význam – vedomostný kvíz

Papová

október

Farebná jeseň

Frkáňová, Jonásová

október

Stolnotenisový turnaj dievčat

Dindoffer

nov. + dec.

 

 

 

Vianočná akadémia

Papsonová, Slavkovská + ŽR

december

Vianočné pohĺadnice, netradičné vianoč, stromčeky

Frkáňová

nov.+dec.

Zimné radovánky – tvorivé dielne

Frkáňová

december

Mikuláš v ŠI

Papsonová, Slavkovská + ŽR

6.12

Vlajky, štáty a zaujímavosti Európy – vedomostný – prezentačný kvíz

Papová

november

Vianoce - výzdoba

vychovávatelia

december

Moja stužková, ples, slávnostný účes -fotosúťaž

Papová

január

Starostlivosť o zvieratá v zime - zhotovenie kŕmidla

Frkáňová, Jonásová

január

Tlaky na lavičke - chlapci

Dindoffer

január

Novoročný turnaj v stolnom tenise - chlapci

Dindoffer

jan.+feb.

Prírodné javy a deje v životnom prostredí - prezentácia

Frkáňová, Jonásová

január

Vieš poskytnúť prvú pomoc? – prezentácia spojená so súťažnými otázkami

Papová

február

Island náučná prezentácia s Ing. Košárom

Papová

február

Valentínske zábavné  odpoludnie

Papsonová, Slavkovská + ŽR

február

Ľadové sochy – vychádzka na Hrebienok

Jonásová

február

Tradičné jarné zvyky – zhotovenie jarných dekorácií

Frkáňová

marec

Svetový deň vody - prezentácia

Frkáňová,Jonásová

marec

Čo vieš o gastronómii a zdravej výžive?
 zábavno – vedomostný kvíz

Papová

marec

Intrák trochu inak – prezentácia internátnych momentiek

Petrovský

marec

Vplyv sociálno-patologických javov na žiakov ŠI

Dindoffer

marec

Čitateľská štafeta

Papsonová

marec

Týždeň slovenských knižníc – účasť na sprievodných akciách

Papsonová

marec

 

Bezplatný zápis žiakov do knižnice

sk. vychovávatelia

marec

Aj nepotrebné knihy sa dajú využiť... – recyklácia knihy

Frkáňová, Jonásová

marec

Príroda sa zobúdza – jarné dekorácie

Frkáňová

marec

Poprad a okolie – panelová diskusia

Frkáňová

apríl

Rozlúčka s maturantmi

sk. vychovávatelia

apríl

Ocenenie aktívnych maturantov

Papsonová

apríl

Turnaj vo florbale

Dindoffer

apríl

Volejbalový turnaj

Jonásová

apríl

Futbalový miniturnaj

Dindoffer

máj

Príslovia, test pozorovacích schopností, asociácie – vedomostná súťaž

Papová

apríl

Záchranári prezentácia so súťažnými otázkami

Papová

máj

Krásy Slovenska - fotomontáž

Jonásová

celoročne

Noc literatúry

Papsonová, Slavkovská

máj

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia - projekt

sk. vychovávatelia

máj

Naši študenti po Európe - fotosúťaž

Papová

jún

Vychádzky do Tatier

Jonásová, sk. vych.

jún

Ocenenie žiakov za aktivitu v skupinách

sk. vychovávatelia

jún

Besedy podľa ponuky Podtatranskej knižnice

celoročne

Papsonová

Výstavy: ZUŠ, galéria, múzeum, knižnica

celoročne

vychovávatelia

Sledovanie tel. športových súťaží - aktuálne

celoročne

vychovávatelia