• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Zamestnanci  Školského internátu

 

Riaditeľka: Mgr. Mária Koláriková

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Rošová

Vedúca odb. ekonómka: Ing. Kamila Vilimová

Účtovníčka: Monika Červeňová

 

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Dušan Bekeš

Mgr. Dana Jonásová

Ing. Ľubica Frkáňová

Bc. Daniela Papová

Mgr. Zuzana Papsonová

 

Pomocní noční vychovávatelia:

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Anna Kubová

Zdenka Šutáková

Paula Langová

Katarína  Orolínová

Jarmila Polovková

Miroslav Kolenčík

 

Zamestnanci internátne jedálne:

Vedúca IJ: Katarína Srnová

Hlavná kuchárka: Anna Marhefková

Eva Korenková

Ľudmila Friedmanová

Eva Šmelková

Mária Šoltýsová

Eva Zajacová